Cíle

Cíle

All about Peugeot - Cíle

Hlavním cílem projektu uhlíkového rezervoáru je získat důležité a stabilizované údaje pro boj se skleníkovým efektem. Projekt zahrnuje program zalesnění oblasti Fazenda Sao-Nicolau a obrovský rozvoj biodiverzity v tomto prostoru. Jatobá, lapačo, inga edulis… každý druh místní flóry je monitorován a udržován, aby byl zachován původní ekosystém. Realizace tohoto projektu rovněž vyžaduje harmonickou integraci do místní ekonomické a sociální struktury. To se projevuje především vytvořením pracovních příležitostí, přilákáním větší pozornosti k budoucnosti deštných pralesů a důležitosti jejich ochrany.
740;103;operation_carbone_basic_goals