3. ročník (2004/05)

Podrobnosti >> www.peugeot-concours-design.com

 

design-3-rocnik-pic1

 

Práce mladého návrháře z Portugalska, Andrého Costa, pod názvem Moovie je vítězným projektem třetího ročníku návrhářské soutěže Design Peugeot. Futuristická vize, kterou její autor přenáší do blízké budoucnosti, má podobu dvoumístného proskleného nautilu.

design-3-rocnik-pic2

Cestující se nachází v dokonale harmonickém prostředí, spolehlivě chráněni a přece v přímém kontaktu s okolním světem. Koncept Moovie je posazen na dvou kolech a dvou otočných koulích, což mu zajišťuje maximální mobilitu a snadnou ovladatelnost ve všech jízdních situacích. Velké prosklené plochy zprostředkovávají panoramatický výhled a bezprostřední spojení s okolím a zvyšují přehlednost při manévrování v obtížných podmínkách.


Návrhářská soutěž Design Peugeot

U příležitosti posledního mezinárodního autosalonu v Paříži vyhlásila značka Peugeot již třetí ročník návrhářské soutěže Design Peugeot na téma "Navrhněte Peugeot, o kterém sníte. Budete mu blíže". Návrháři z celého světa zaslali na internetovou adresu

www.peugeot-concours-design.com

více než 3 800 projektů, ve kterých ztvárnili své představy o budoucí podobě vozů značky Peugeot i jejich současné vnímání.

Proces hodnocení a výběru vítězného projektu, ve kterém nejlépe obstál návrh Andrého Costa, Moovie, probíhal v období mezi říjnem 2004 a únorem 2005. V prvním výběrovém kole bylo odbornými zástupci značky Peugeot vyhodnoceno třicet prací, pro které následně prostřednictvím internetu hlasovala světová veřejnost. Svými preferencemi vytvořila seznam deseti nejúspěšnějších finalistů, mezi nimiž nechyběli dva maldí designéři z Čech. Konečné pořadí a výběr vítězného projektu provedla odborná porota, které předsedal generální ředitel společnosti Peugeot, p. Frédéric Saint-Geours.

Finanční podpora tohoto ročníku soutěže byla značná. Nejvyšším oceněním stále zůstává realizace projektu do podoby makety a její vystavení na frankfurtském mezinárodním autosalonu. Vítězný návrh se bude navíc vyrábět i sériově - firmou Norev jako miniatura v měřítku 1 :43. Jeho autor je odměněn šekem v hodnotě 6 000 €, další dva finalisté obdrží částku 3 000 € a 2 000 €.

design-3-rocnik-pic3

Soutěž v detailech 

Harmonogram:

První tři etapy soutěže se odehrály v období od 30. srpna a budou zakončeny 1. března na ženevském autosalonu slavnostním předáním trofeje " La Griffe " autoru vítězného návrhu. Dále organizátory soutěže čeká fáze realizace projektu do podoby makety v měřítku 1:1, ta by měla být hotova k 1. září 2005 a její slavnostní odhalení je plánováno na frankfurtském mezinárodním autosalonu v druhé polovině září.

Pravidla:

Soutěž má mezinárodní charakter a mohou se jí účastnit návrháři-amatéři, kteří dosáhli věku 14 let. Do soutěže se nemohou přihlásit její organizátoři a osoby, pracující v automobilovém průmyslu. Přihlášený projekt musí obsahovat jeden nebo více náčrtů a objasnění principů návrhu. Projekty musí být zasílány výhradně prostřednictvím internetu.

Porota :

Porota je v různých fázích soutěže tvořena zástupci značky Peugeot, novináři nebo uživateli internetu.


Několik statistických údajů 

Třetí ročník soutěže zaznamenal mezi světovou veřejností další nárůst zájmu. Od 15. října do 8. prosince bylo na internetovou adresu www.peugeot-concours-design.com přihlášeno téměř 3 800 projektů. Počet zaslaných návrhů má strmě vzrůstající tendenci: v porovnání s rokem 2002 + 36 % (celkem 2 800 zaregistrovaných prací) a + 85 % vzhledem k prvnímu ročníku soutěže v roce 2000 (celkem 2 050 návrhů).

Vedle stále narůstajícího počtu účastníků soutěže se rozšiřuje i její mezinárodní rozměr a působnost: ve třetím ročníku bylo zastoupeno již 107 zemí světa (oproti 90 v roce 2000) a celých 80% přihlášených projektů pochází od návrhářů z jiných zemí než Francie.

Prvních 10 nejvíce zastoupených zemí světa
 

 
Francie 638
Irán 210
Turecko 207
Čína 171
Mexiko 158
Rusko 152
Itálie 135
Německo 127
Kolumbie 125
Argentina 113
 

Geografický původ zaslaných návrhů
 

 
Západní Evropa 36%
Východní Evropa 16%
Jižní Amerika 15%
Eurasie 12%
Asie 9%
Afrika 6%
Severní Amerika 4%
Austrálie a Nový Zéland 1%
 

Z geografického rozdělení je patrné majoritní zastoupení evropských států: 52%.

Polovina z 10 projektů vybraných veřejností v internetovém hlasování pochází od autorů původem ze států západní Evropy.


Věk účastníků soutěže

Soutěž oslovuje zejména mladou populaci, 75% účastníků soutěže je mladších třiceti let a průměrný věk je 28 let. Ze statistik dále vyplývá, že 57% uživatelů, kteří se zúčastnili internetového hlasování, je ve věku 20 až 30 let.

Minimální věková hranice pro účast v soutěži byla stanovena na 14 let, nicméně objevil se i návrh pocházející od mladého francouzského autora, kterému bylo teprve 11 let. Nejstarším přispěvatelem do soutěže byl naopak 74letý návrhář z Ruska.


Zvyšující se návštěvnost stránek www.peugeot-concours-design.com

Internetové stránky www.peugeot-concours-design.com zaznamenaly v průběhu soutěže záviděníhodné zvýšení návštěvnosti až na 620 000 návštěvníků a 3,6 milionů konzultovaných stránek. Svého vrcholu dosáhla návštěvnost 20. prosince, kdy bylo zveřejněno 30 projektů vybraných zástupci značky Peugeot do dalšího kola hlasování. Stránky v tento den navštívilo více než 12 500 uživatelů. Zvýšený zájem zaznamenaly i ostatní internetové prezentace značky Peugeot, na které bylo zařazeno přímé propojení na stránky soutěže.

Komunita, která se od počátku konání vytvořila kolem soutěže Design Peugeot, se v průběhu třetího ročníku rozrostla na 17 000 členů (oproti 12 000 v předešlém kole). Těm bylo v období od července 2004 do února 2005 zasláno 6 výtisků informačního zpravodaje soutěže.

Od 20. prosince do 24. ledna bylo přes internet do veřejného hlasování celkem zasláno 105 000 hlasů, které svědčí o skutečně obrovském zájmu, který světová veřejnost o představené projekty projevila. Nejvícehlasů (12 500) bylo zasláno již zmíněného 20. prosince a denní průměr se v uvedeném období pohyboval okolo 3 000 hlasů.

Po futurismu roku 2020 a následném retrofuturismu v dalším roce, se téma 3. ročníku soutěže týkalo osobních reflexí, konkrétních a v blízké budoucnosti dosažitelných. Dalo prostor pro vznik dynamických i ušlechtilých, inovativních a někdy až absurdních vizí.

Největší část prezentovaných návrhů obsahovala siluety sportovního charakteru (42 %), dále se objevily "velkoobjemové " studie (14 %), verze typu hatchback (8 %), vozy off-road s pohonem 4x4 (13 %). Přibližně třetina projektů rozvíjela originální, futuristické nebo parodující vize (23 %).

Finální projekty:
 

 
3rd Avenue sl. Rebecka Keskey-shaw - 21 let - USA
3X4 Roberto Delfanti - 27 let - Itálie
5007 HPV Edwin van der Mark - 48 let - Nizozemí
607 Arabesque David Dewitt - 37 let - Velká Británie*
707 Coupé Emre Husmen - 18 let - Turecko**
Bodyboard Gerjan Storm 30 let - Nizozemí
Concept 05 Dario Gagula - 21 let - Chorvatsko***
Felidae Lio Huang - 25 let - Tchaj-wan
Moovie André Costa - 23 let - Portugalsko
ZCC Zhonghuayi - 21 let - Čína
 

Pozn: účastník dlouhodobě žijící v Německu*, Austrálii** a Kanadě***

740;1023;design_contest_peugeot_3rd_edition