Filtr pevných částic

Filtr pevných částic

Hlavní přínosem generace dieselových motorů se systémem přímého vstřikování, nazývaných HDI (High pressure Direct Injection), je snížení emisí oxidu uhličitého CO2 o 20% v porovnání s klasickými atmosférickými dieselovými motory s nepřímým vstřikováním, ale také snížení emisí oxidů dusíku (-40%), uhlovodíků (-50%) a pevných částic (-60%). S filtrem FAP jsou emise nespálených pevných částic obsažených ve výfukových plynech dieselových motorů (černý kouř) sníženy až na hranici měřitelnosti. Jak FAP funguje?

Fáze 1 : filtrace
V této fázi dochází k zachycení pevných částic sazí v uhlíkovém filtru s porézní strukturou.

Fáze 2: odstranění pevných částic
Odstranění zachycených částic sazí probíhá ve fázi regenerace. Tato pravidelná operace (probíhá po několika stech ujetých kilometrech) je automatická a pro řidiče neznatelná. Dochází během ní ke spálení nashromážděných částic při velmi vysoké teplotě.

K regeneraci filtru dochází díky několika návazným akcím:
- systém Common Rail provede post-vstřik paliva potřebý ke zvýšení teploty výfukových plynů, která se blíží teplotě spalování částic sazí.
- aditivum, které je automaticky přidáno do palivové nádrže umožňuje snížit teplotu potřebnou ke spálení pevných částic sazí na 450° C. Filtr FAP s aditivní technologií je unikátní řešení, které umožňuje vozům značky Peugeot spolehlivě odstranit všechny zachycené nespálené částice.

Interval výměny filtru se prodloužil z 80 000 km na 120 000 km a díky neustálé optimalizaci filtru a aditiva je dnes dokonce než 180 000 km.

740;1130;tech_engines_fap