Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení header

Dokumenty ke stažení

Formuláře pro žadatele o CESE

Pdf ke stažení Žádost o změnu subjektu na fyzickou osobu nepodnikatele
Pdf ke stažení Žádost o změnu subjektu na fyzickou osobu podnikatele/pravnickou osobu
Pdf ke stažení Změna subjektu z fyzické osoby nepodnikatele na fyzickou osobu podnikatele/právnickou osobu, úvěrové smlouvy uzavřené dle zákona č. 145/2010 Sb.
V případě, že jste spotřebitel (Fyzická osoba nepodnikatel) a Vaše smlouva byla uzavřena podle zákona č. 145/2010 Sb. není možný standardní převod smlouvy na Fyzickou osobou podnikatele / právnickou osobu. Možným řešením je předčasné ukončení stávající smlouvy a uzavření nového Zákaznického úvěru na nového zákazníka za následujících podmínek:

  • jistina nového úvěru bude odpovídat sumě všech budoucích splátek do konce trvání smlouvy, částečně odúročených.
  • změní se výše splátky a délka splácení
  • změní se výše pojistného

Vyplněný formulář s příslušnými doklady zašlete na adresu: PSA Finance ČR, s.r.o., Na Pankráci 310/60, 140 00, Praha 4. Formulář musí být vyplněn a podepsán stávajícím zákazníkem i novým žadatelem.


Zapůjčení předmětu financování třetí osobě

Pdf ke stažení Žádost o Subleasing, zapůjčení předmětu financování třetí osobě


Ostatní dokumenty

Pdf ke stažení  Informační memorandum Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (pro klienty věřitelských subjektů)
Pdf ke stažení  Společné distancující se prohlášení obou registrů NRKI BRKI, které se důrazně distancuje nejen od aktivit společnosti CERD a společností jim podobných, ale také od aktivit www.antiregistry.cz.

590;141;current_customers_doc_to_download