Finanční leasing

Financni leasing produktu

 

Finanční leasing

Leasingem se rozumí obchodní aktivita, při níž pronajímatel, tj. leasingová společnost, svěřuje předmět leasingu nájemci k volnému používání a nájemce je povinen za tuto službu hradit nájemné. Po uplynutí této doby nájemce zaplatí leasingové společnosti odkupní cenu a předmět leasingu se stává jeho majetkem. Splátky se platí vždy na začátku měsíce a jsou neměnné po dobu trvání smlouvy.

Peugeot Finance nabízí leasing pro osobní i užitková vozidla s možností akontace většinou od  10 % do  70 %. U fyzických osob je délka splácení od  24 do 72 měsíců, pro podnikatele je nejkratší standardní doba splácení 54 měsíců.

Individuálně lze vyjednat i jiné než standardní podmínky, našim klientům se snažíme ušít nabídku přímo na míru!

590;101;finance_products_leasing