Otázky a odpovědi

Sháníte uživatelskou příručku (návod k obsluze)k vozu Peugeot?

Online uživatelské příručky naleznete v sekci Poprodejní servis/Uživatleské příručky. Jesliže sháníte uživatelskou příručku v tištěné podobě obraťte se na jakýkoliv autorizovaný servis Peugeot, který zajistí vše pro objednání a dodání Vámi požadované uživatelské příručky.

Sháníte katalog vozu, ceník nebo katalog příslušenství?

Všechny tyto materiály v tištěné podobě Vám poskytne na žádost každý autorizovaný prodejce Peugeot nebo kontaktujte naši zákaznickou linku 800 760 760, kde si vše můžete objednat. Dále můžete využít možnosti stáhnout si dané dokumenty ve formátu PDF nebo objednat jejich zaslání poštou přímo na našich sránkách v sekci Katalogy. Při objednáním katalogu Vám zašleme s tímto katalogem také ceník s technickými daty a katalog příslušenství k vybranému modelu.

Kde získat podrobné informace o vozu, jeho prodeji a financování?

Informace týkající se dat o vozech či financování naleznete přímo na našich stránkách. Viz sekce Nové vozy a Financování. V případě zájmu o koupi nebo o detailní informace kontaktujte také buď naši zákaznickou linku 800 760 760, anebo Vámi vybraného koncesionáře Peugeot.

Kde a jak obdržíte „Výpis z technických údajů“ (atestaci homologace) pro individuálně dovezené vozidlo ze zahraničí?

Kontaktujte autorizovaný servis Peugeot, který s Vámi sepíše žádost a postará se ve spolupráci s Peugeot Česká republika, s. r. o., o vyřízení výpisu. Při žádosti předložte původní technický průkaz vozidla.

Plánujete výměnu karoserie nebo motoru vozidla?

Kontaktujte autorizovaný servis Peugeot, který s Vámi sepíše žádost a postará se ve spolupráci s Peugeot Česká republika, s. r. o., o vyřízení atestace. Při žádosti předložte doklady od obou karoserií/motorů.

Potřebujete potvrzení o spotřebě pohonných hmot pro finanční úřad?

S velkým technickým průkazem se dostavte do autorizovaného servisu Peugeot, který s Vámi sepíše žádost a postará se ve spolupráci s Peugeot Česká republika, s. r. o., o vyřízení atestace.

Sháníte potvrzení roku výroby, typu vozidla apod.?

S doklady od vozu se obraťte na autorizovaný servis Peugeot, který s Vámi sepíše žádost a postará se ve spolupráci s Peugeot Česká republika, s. r. o., o vyřízení atestace.

Zajímáte se o disponibilitu a cenu konkrétního náhr. dílu?

Kontaktujte autorizovaný servis Peugeot, který Vám zodpoví přesně všechny dotazy, popř. může na Vaši žádost díl objednat/dodat (platí i pro starší modely či veterány). Cenu (bez DPH) konkrétního náhradního dílu mužete zjistit také přímo v portátu Service Box.

Sháníte technické informace nebo spíše zajímavosti o svém vozu?

Běžné technické dotazy Vám zodpoví síť autorizovaných servisů Peugeot, můžete též navštívit náš speciální technický portál Service Box, dále doporučujeme i stránky http://www.peugeot-club.com/.

Máte závadu nebo jen potřebujete s Vaším vozidlem poradit?

Sjednejte si návštěvu autorizovaného servisu Peugeot, který vozidlo prověří a zvolí další postup řešení. Technické záležitosti (i když možná zprvu banálního charakteru) nelze řešit telefonicky nebo el. poštou.

Sháníte bližší informace o pravidelných servisních prohlídkách týkajících se Vašeho vozu Peugeot?

V sekci Program údržby najdete cenové nabídky na jednotlivé programy údržby od naší autorizované servisní sítě Peugeot.

760;31;faq_most_often_questions