Novinky  : Peugeot, světová značka, uvádí na trh model 301 a stanovuje nový způsob označování svých vozů

29 05 2012Peugeot, světová značka, uvádí na trh model 301 a stanovuje nový způsob označování svých vozů

Značka Peugeot zavádí nový způsob označování svých vozů kolem středové „0“ a reaguje tak na očekávání svých zákazníků v různých částech světa. V rámci své strategie internacionalizace značka přistupuje k označování svých nových modelů koncovým číslem „1“. Modely nové generace, jejichž název končí číslem „8“, si toto označení ponechají natrvalo. 

Poprvé se trojmístné označování s „0“ uprostřed objevilo v roce 1929 u modelu Peugeot 201 / [1].

Systém značení, který Peugeot historicky používá, je strukturován následujícím způsobem:

  • nula uprostřed odpovídá identitě značky Peugeot,
  • první číslice představuje velikost či segment vozu,
  • poslední číslice udává generaci vozu.

Na konci 90. let se tento systém změnil, začala se používat zdvojená písmena pro označení odvozených verzí karoserie (CC a SW). Od roku 2005 se značení rozrostlo o dvojitou nulu uprostřed pro modely se zvýšenou architekturou jako je 3008 či 5008.

Mezinárodní rozmach přivedl značku k nutnosti svou politiku označování nově definovat.

Značení modelů Peugeot se tak od nynějška nebude při generační výměně měnit. Ustálení označování zjednoduší srozumitelnost nabídky a usnadní zavádění modelů v jejím rámci.


„0“ označuje genetický kód Peugeot 

„0“ uprostřed představuje genetický kód značky. Toto označení odráží její historii a bude zachováno jako potvrzení jejího renomé.

První číslice: symbol segmentu

První číslice, označuje velikost či segment vozu bez ohledu na trh, kde se prodává. I tato symbolika zůstane zachována.


Poslední číslice odráží nové výzvy, nové ambice

Širší pokrytí trhů na mezinárodní úrovni si vyžaduje uvedení nových modelů v rámci klíčových segmentů největších trhů.

 

Tyto modely se začlení do stávající nabídky Peugeot a ponesou nové označení končící číslicí „1“.

Tyto nové, cenově dostupné modely jsou koncipovány s cílem vyhovět novým očekáváním zákazníků a doplní nabídku vozů označených trojčíslím s  „8“ na konci.

Tyto modely jsou podobně jako nový Peugeot 301 nositeli současných stylistických principů značky a v jejich segmentu jsou pro ně charakteristické vlastnosti typické pro Peugeot, jako je dynamické chování a radost z řízení, které doplňuje výraznější robustnost a praktičnost.

Vytváření označení s „“ na konci bude stejné jako u modelů končících „8“. Čísla budou podle koncepce vozu trojmístná nebo čtyřmístná, přičemž:

  • první číslice uvádí, do kterého segmentu vůz patří,
  • jednoduchá nebo zdvojená „0“ uprostřed identifikuje značku Peugeot,
  • poslední číslicí bude „“ nebo „8“.


Modely s „1“

Číslo „“ bude podobně jako u vozu 201 / [1]., pro který byla charakteristická síla a úspornost, představovat cenově dostupné modely značky dodávající svým majitelům prestiž a splňující očekávání z hlediska praktičnosti, víceúčelovosti a racionálnosti. Tyto nové modely doplní řadu modelů Peugeot s číslem „8“ na konci.


Modely s „8“

Všechny modely, které již nesou označení s „8“ na konci, jako je 308 nebo 3008, si své označení při přechodu na novou generaci ponechají. Modely s poslední číslicí „7“ dostanou při uvedení nové vývojové generace koncové číslo „8“.

Peugeot dokázal v historii vždy spojit u celé své nabídky náročné požadavky a emoce. Právě na těchto základech značky vyrostla a přetváří se za účelem větší internacionalizace a posunu směrem k luxusnějším kategoriím výrobků. Přitom vždy dokonale vyvažuje racionální i emotivní aspekty.

[1] Peugeot 201: projekt značky a označením 201, sehrál ve své době, kdy svět procházel ekonomicky obtížným obdobím, skutečně spásnou roli. Úctyhodné průmyslové prostředky věnované na spuštění tohoto modelu, který znamenal start nové generace automobilů, přispěly k expanzi značky, jejíž produkty se staly synonymem inovace, elegance, úspornosti a síly.

 

945;10;news_hp