Brzdy

Rady a tipy pro řidiče - BRZDY - vše, co byste měli znát

BRZDY

Brzdy jsou životně důležitým orgánem vozu, který ovlivňuje vaši bezpečnost.

Na váš podnět musí reagovat okamžitě a přesně. Nejdůležitějšími součástmi systému jsou bubny, destičky, kotouče a čelisti. Každá součástka má svou funkci a společně se podílejí na zpomalení a zastavení vozidla.

Rady - Peugeot BRZDY

FUNKCE BRZD

KDYŽ SEŠLÁPNETE BRZDOVÝ PEDÁL


Hlavní válec převede tento pohyb na hydraulický tlak, který se šíří prostřednictvím nestlačitelné kapaliny až ke všem čtyřem kolům.

 • U kol vybavených kotoučovými brzdami
  Sešlápnutí pedálu uvede do činnosti hydraulický třmen, který přitlačí destičky ke kotouči.
 • U kol vybavených bubnovými brzdami
  Sešlápnutí pedálu má za následek roztažení dvou čelistí, které se tak dostanou do kontaktu s bubnem.

ROZDĚLENÍ BRZDNÉHO ÚČINKU

BRZDNOU REAKCI ZE 60 % ZAJIŠŤUJÍ PŘEDNÍ KOLA.


To je důvodem, proč jsou vozidla vpředu obvykle vybavena kotoučovými brzdami, které jsou odolnější a účinnější, a bubnovými brzdami vzadu. Vozy se čtyřmi kotoučovými brzdami mají pro účinnější ochlazení přední kotouče chlazené vzduchem.

ABS SYSTÉM PROTI ZABLOKOVÁNÍ KOL


Rady - Peuegeot BRZDY

Tento systém umožňuje zachovat kontrolu nad řízením tím, že při brzdění v kritické situaci brání zablokování kol.


KTERÉ SOUČÁSTI BRZDOVÉHO SYSTÉMU SE OPOTŘEBOVÁVAJÍ?

1. BRZDOVÉ DESTIČKY


 • Při brzdění dochází ke tření a vzniká intenzivní teplo, při opakovaném sešlápnutí pedálu může teplota dosáhnout až 800 °C!
 • Materiál, ze kterého jsou destičky vyrobeny, je měkčí než materiál kotoučů, a proto se opotřebuje rychleji.

Pokud jsou destičky opotřebované, může dojít k poškození brzdových kotoučů. Především ale riskujete to, že ztratíte při prudkém brzdění nad vozidlem kontrolu.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

Pravidelně si nechávejte zkontrolovat opotřebení destiček (přibližně každých 10 000 km) a pokud tloušťka třecí vrstvy klesne na 2 mm*, nechte destičky vyměnit. Vždy musíte provést výměnu destiček u obou kol téže nápravy, aby nedocházelo k asymetrickému brzdění. To je základní zásada.

* Konkrétní informace týkající se vašeho vozidla vám podá autorizovaný opravce Peugeot.


2. BRZDOVÉ KOTOUČE


Při každém brzdění jsou silně zatíženy. Na jejich stavu závisí účinnost fungování destiček. Kotouče mohou být zvlněné (zkřivené), popraskané nebo zkorodované.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

Nechte kotouče zkontrolovat při každé výměně destiček, abyste si byli jistí, že mají tloušťku doporučenou výrobcem.


3. BRZDOVÉ BUBNY


Jsou méně namáhané, nicméně podléhají podobnému zatížení jako brzdové destičky. Opotřebené součástky mohou při brzdění způsobit zablokování zadních kol a vychýlení zadní části vozidla.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

Stav brzdových bubnů nechávejte pravidelně zkontrolovat (přibližně každých 20 000 km). Čelisti musí být vyměněny, pokud tloušťka dotykové vrstvy je menší než 1,5 mm*.

* Konkrétní informace týkající se vašeho vozidla vám podá autorizovaný opravce Peugeot.


4. BRZDOVÁ KAPALINA


Příliš opotřebená brzdová kapalina může způsobit ztrátu účinnosti brzd nebo únik z hydraulického systému, který může být příčinou případného selhání brzd. Výstražná kontrolka na přístrojové desce vás upozorní na minimální hladinu brzdové kapaliny.
V případě abnormálního poklesu hladiny brzdové kapaliny se bezodkladně obraťte na odborníky v servisní síti Peugeot.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

Brzdovou kapalinu je nutné vyměnit minimálně jednou za 2 roky nebo po ujetí 40 000 nebo 60 000 km (podle data uvedení vašeho vozu do provozu).


PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

 • Po výměně brzdových destiček proveďte jejich záběh opakovaným slabým přibrzďováním.
 • Přední kotouče a brzdové destičky mohou být po návštěvě myčky mokré. Účinnost brzd se tak může snížit. V krátkých intervalech několikrát mírně přibrzděte, aby uvolněné teplo díly vysušilo.
 • K čištění hliníkových disků používejte pouze výrobky homologované značkou Peugeot, abyste se vyhnuli agresivnímu působení nevhodných přípravků na brzdové třmeny.
 • Při lehkém brzdění mohou brzdy vozu pískat nebo skřípat. Tyto zvuky nemají na účinnost brzd vliv. Nicméně pokud si nejste jistí, nechte kotouče a destičky zkontrolovat odborníkem v autorizovaném servisu Peugeot.
 • Nezapomínejte, že brzdový systém je účinný pouze pokud jsou v dobrém stavu i tlumiče a pneumatiky.

Prostudujte si leták „Vše, co byste měli znát...“, který se věnuje tlumičům a pneumatikám, nebo se obraťte na odborníky ve vašem autorizovaném servisu Peugeot.


ZNÁMKY OPOTŘEBENÍ BRZDOVÉHO SYSTÉMU

Rady - Peuegeot BRZDY

ROZSVÍTÍ SE KONTROLKA BRZD


Máte zataženou ruční brzdu, hladina kapaliny je příliš nízká nebo brzdové destičky jsou příliš opotřebené.

Pozor! Neberte nikdy tuto výstrahu na lehkou váhu.


PEDÁL KLADE VĚTŠÍ ODPOR


Může to být způsobeno poruchou posilovače brzd, vedení nebo hydraulického okruhu, válečků kol nebo třmenů ...


PEDÁL KLADE MALÝ ODPOR


Pedál lehce prošlápnete a abyste dosáhli brzdného účinku, musíte jej sešlápnout opakovaně.

Pozor! Toto je známka vážné závady hydraulického systému.


VŮZ PŘI BRZDĚNÍ „TÁHNE“ NA STRANU


Váleček kola nebo třmen na některém z kol může být zadřený nebo může být podhuštěná pneumatika. Stejný efekt mohou mít i opotřebené tlumiče.


VŮZ PŘI BRZDĚNÍ VIBRUJE


Jedná se pravděpodobně o vadné brzdové kotouče, uvolněný díl nebo nadměrnou vůli v zavěšení předních nebo zadních kol.


BRZDY DRHNOU


Pokud se brzdy při sebemenším sešlápnutí zablokují, může se jednat o problém na kotoučích, bubnech nebo brzdovém obložení. Poraďte se s odborníkem ve svém autorizovaném servisu Peugeot.

PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

Pokud zjistíte jakoukoliv z uvedených známek opotřebení, neodkladně se poraďte ve svém autorizovaném servisu Peugeot.

TECHNICKÁ KONTROLA BRZDOVÉHO SYSTÉMU

Jedním z hlavních bodů technické kontroly je přísná kontrola stavu a funkčnosti brzd.

Nechte si brzdový systém na svém voze zkontrolovat odborníky v autorizovaném servisu Peugeot, je to nejlepší způsob, jak se vyhnout zjištění nedostatků až při technické kontrole a nutnosti ji opakovat.

SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST BRZDOVÝCH SOUČÁSTEK PEUGEOT

Součástky Peugeot mají vynikající vlastnosti a splňují velmi přísné zadávací podmínky.

Náročné požadavky značky Peugeot na kvalitu použitých materiálů, optimální odolnost proti opotřebení a účinnost brzdné reakce vám garantují maximální bezpečnost.

PEUGEOT A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PEUGEOT je výrobce, který k ochraně životního prostředí přistupuje velmi zodpovědně a aktivně se zapojuje do zpracování a eliminace škodlivých produktů.

Během celého životního cyklu vozu, od fáze vývoje koncepce až po recyklaci použitých náhradních dílů, dbá PEUGEOT i jeho obchodní síť na maximální ekologickou ohleduplnost svých výrobků i činností.

 

710;880;tips_for_drivers_brzdy