Filtr pevných částic

Rady a tipy pro řidiče - FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC FAP - vše, co byste měli znát

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC FAP

Filtr pevných částic FAP a motor HDI: spojení špičkových technologií skupiny PSA Peugeot Citroën.

Odstraněním emisí pevných částic otevírá filtr FAP novou éru „čistých“ dieselových motorů. Množství nespálených sazí obsažených ve výfukových plynech bylo významně sníženo již díky přímému vstřikování Common rail a s filtrem pevných částic klesají tyto emise až na hranici měřitelnosti. Dnes je filtrem FAP vybavena většina vozů Peugeot poháněných dieselovým motorem HDI.

Rady - Peugeot FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC FAP

 

FUNKCE KLASICKÉHO VÝFUKU

 • Usměrňuje a odvádí plyny, které vznikají spalováním paliva.
 • V kombinaci s katalyzátorem přispívá ke snížení emisí výfukových zplodin (oxid uhelnatý, uhlovodíky, oxidy dusíku a pevné částice u dieselových motorů).
 • Snižuje kouř z výfuku.
 • Snižuje teplotu plynu při spalování, který na výstupu z motoru dosahuje až 900° C.
 • Zlepšuje akustický komfort uvnitř i vně vozu.
 • Zlepšuje chod motoru – výkon, točivý moment a spotřebu paliva.

 

PŘEDNOSTI FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC

 • Zachycuje částice sazí a eliminuje černý kouř, který produkují dieselové motory.
 • Motor HDI je díky filtru FAP nejčistším dieselovým motorem této generace. Již u předcházející verze motoru HDI se emise pevných částic u zdroje snížily o 60 % a spotřeba paliva poklesla o 20 %, současně došlo k redukci emisí skleníkových plynů (CO2) a dalších zásadních zplodin.
 • Emise nespálených částic se pohybují na hranici měřitelnosti.

 

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC: UNIKÁTNÍ SYSTÉM

Filtr pevných částic se skládá z:

 • filtrační složky z karbidu křemíku spojené s předkatalyzátorem umístěným před filtrem,
 • vyspělého softwaru ovládání a kontroly motoru HDI Common Rail, který řídí regeneraci filtru a autodiagnostiku systému,
 • zvláštního vstřikovacího systému, který při každém tankování paliva vstříkne do nádrže odpovídající množství aditivní přísady.

Rady - Peugeot FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC FAP

 

REGENERACE FILTRU

Princip systému spočívá v zachycení částic sazí z výfukových plynů ve filtru a jejich pravidelném spalování během fáze regenerace.

Plyny vycházející z motoru jsou neustále filtrovány. Teplota ve filtru se každých 400 až 1000 km (v závislosti na podmínkách jízdy) silně zvýší až na přibližně 600° C. Zachycené saze shoří a dojde k vyčištění (regeneraci) filtru. Regenerace trvá 2 až 3 minuty a dochází k ní pro řidiče zcela transparentním způsobem bez jakéhokoliv vlivu na jízdní vlastnosti vozidla. Bez automatického spalování zachycených částic by docházelo k jejich hromadění, filtr by se zanesl a způsobil by špatný chod nebo dokonce úplnou nefunkčnost motoru.

 

SYSTÉM POD KONTROLOU

Filtr pevných částic FAP je technologicky vyspělý systém vyrobený ze speciálních materiálů a plně elektronicky řízený. Vyžaduje odpovídající údržbu a kvalitní olej, aby se předešlo riziku zanesení filtrační složky.

DOPORUČENÍ K ÚDRŽBĚ PEUGEOT

Dodržujte bezpodmínečně doporučení výrobce k výběru olejů a vyhněte se používání aditivních přísad a paliv, které nejsou homologované výrobcem. Mohly by vážně poškodit funkčnost a životnost filtru pevných částic.

Aby byla zajištěna optimální funkce filtru FAP a nedošlo k předčasnému zanesení a snížení efektivity filtrace, doporučuje Peugeot používat výlučně maziva, která splňují normy Peugeot, především olej TOTAL ACTIVA INEO ECS s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry.

 

SPRÁVNÉ ZÁSADY

Motor může správně fungovat pouze za přítomnosti speciálního aditiva pro filtr pevných částic, které je pravidelně vstřikováno do palivové nádrže.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K ÚDRŽBĚ

Kontrolu hladiny a doplnění nádržky na aditivum je nutné provádět v pravidelných intervalech (podrobnosti najdete v servisní knížce vašeho vozu).

Zachycené částice sazí se usazují na stěnách filtrační vložky a jsou spalovány během procesu pravidelné regenerace. Díky tomu mizí u dieselových motorů černý výfukový kouř. Zbytky spálených sazí mohou ulpívat na filtru a způsobovat jeho zanášení. Účinnost a dlouhá životnost filtru tedy závisí na dodržování pravidelné údržby.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K ÚDRŽBĚ

Dodržujte svědomitě program pravidelných servisních prohlídek uvedený v servisní knížce vašeho vozu nebo se poraďte se svým servisním technikem Peugeot, jak zachovat optimální účinnost filtru. Existují také paušální programy Peugeot sestavené speciálně pro údržbu systémů filtru pevných částic FAP.

Systém FAP je nedílnou součástí výfukového potrubí vašeho vozu. Abyste zajistili správné fungování filtru, musíte dodržovat výrobcem doporučenou pravidelnou údržbu výfuku.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K ÚDRŽBĚ

Prostudujte si leták „Vše, co byste měli znát...“, který se věnuje výfuku, nebo se obraťte na odborníky ve vašem autorizovaném servisu Peugeot.

 

SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST FILTRŮ PEVNÝCH ČÁSTIC PEUGEOT

Filtry pevných částic Peugeot mají vynikající kvalitu a splňují velmi přísné zadávací podmínky.

 

PEUGEOT A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PEUGEOT je výrobce, který k ochraně životního prostředí přistupuje velmi zodpovědně a aktivně se zapojuje do zpracování a eliminace škodlivých produktů.

Své dlouholeté zkušenosti a technologický potenciál investuje Peugeot do každodenního boje za lepší kvalitu ovzduší a životního prostředí: od výzkumu nových a efektivnějších řešení na snížení spotřeby paliva a znečištění (systém HDI, filtr FAP) až po sběr a recyklaci použitých filtrů FAP. Současně také aktivně podporuje vládní iniciativy na zpřísnění technické kontroly stavu především užitkových vozidel.

 

710;860;tips_for_drivers_fap