Klimatizace

Rady a tipy pro řidiče - KLIMATIZACE - vše, co byste měli znát

KLIMATIZACE

Klimatizace: komfort ve službách bezpečnosti

Váš klimatizační systém má dvě funkce: vytápění a chlazení. Reguluje teplotu v kabině vozu, vysušuje vzduch a odmlžuje čelní sklo.
Klimatizace v dobrém stavu:
zajišťuje odmlžení oken, zlepšuje tak řidiči výhled a zvyšuje bezpečnost všech cestujících ve voze.


SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ KLIMATIZACE


POKUD CHCETE:

Osvěžit vzduch v kabině
Otevřete na chvíli okna vozu, abyste vyvětrali z kabiny teplý vzduch. Zavřete je a na pět minut zapněte klimatizaci na funkci „cirkulace“. Vypněte funkci „cirkulace“ a nechte klimatizaci v normálním funkčním režimu.


Rychlé odmlžení
Směr proudění vzduchu nastavte na „čelní sklo“ nebo „odmlžení“. Ovladač nastavení teploty dejte do polohy „teplý vzduch“ a zapněte klimatizaci.


Optimální teplotní komfort
Směr proudění vzduchu nastavte do pozice „čelní“ nebo „čelní sklo“ (raději než "dolní končetiny"). Nastavte střední intenzitu větrání a vnitřní teplotu vzduchu v rozmezí od 20°do 22° C.

PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

Klimatizační systém zapněte nejméně jednou za 14 dní na dobu deseti minut, prodloužíte tak jeho životnost.

Rady - Peuegeot KLIMATIZACE

FUNKCE KLIMATIZACE

 • zajistit v kabině v každém ročním období příjemnou teplotu,
 • zachytit z okolního ovzduší saze*, prach a pyl, abyste v kabině dýchali čistý vzduch,
 • vysušovat vzduch a rychle tak odmlžit čelní i boční skla – velmi účinné v zimě nebo za deště.

ZNÁMKY ŠPATNÉHO FUNGOVÁNÍ KLIMATIZACE

 • Pomalé odmlžení
  Nechte zkontrolovat kabinový filtr.

 • Nepravidelné nebo příliš pomalé ochlazování
  Nechte provést prohlídku klimatizace ve vašem autorizovaném servisu: může se jednat o nepatrný únik plynu, který způsobuje nefunkčnost teplotního okruhu.

 • Systém je příliš hlučný
  Kompresor může být vadný, nechte zkontrolovat řemen pohonu.

 • Špatné proudění studeného vzduchu
  Nechte zkontrolovat ventilátor, může být poškozený.

* Platí pro vozy vybavené kabinovým filtrem.


Rady - Peuegeot KLIMATIZACE

PRINCIP FUNGOVÁNÍ KLIMATIZACE


1. KONDENZÁTOR


Kondenzátor je výměník tepla umístěný v přední části vozidla, který ochlazuje kapalinu v chladicím okruhu. Kondenzátor mění stav chladiva z plynného na kapalný a současně uvolňuje teplo.


2. NÁDRŽKA - DEHYDRÁTOR


Pohlcuje zbytkovou vlhkost a filtruje nečistoty, aby nedocházelo ke korozi součástí systému.


3. KOMPRESOR


Umožňuje proudění plynu/chladiva v celém okruhu. Aby nedošlo k poškození, promazává se olejem.


4. REDUKČNÍ VENTIL


Snižuje tlak chladiva a reguluje jeho množství na vstupu do výparníku.

Rady - Peuegeot KLIMATIZACE

5. VÝPARNÍK


Jedná se o tepelný výparník, ochlazuje a vysouší vzduch, který jím protéká.6. VENTILÁTOR


Přes kabinový filtr* vhání klimatizovaný vzduch do kabiny vozu.


Rady - Peuegeot KLIMATIZACE

7. KABINOVÝ FILTR


Prach z okolního prostředí, pyly, kouř vznikající spalováním paliva, baktérie, asfaltový prach, poletující popílek: většinu těchto nečistot kabinový filtr zachytí. Vzduch v kabině je čistší, na čelním skle vzniká méně mastných usazenin, které snižují výhled řidiče.


* Platí pro vozy vybavené kabinovým filtrem. Podle typu vozu může být umístěn i před chladicím okruhem.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

 • Kabinový filtr* nechte vyměnit každých 15 000 km nebo alespoň jednou za rok**.
 • Stav klimatizace nechte zkontrolovat minimálně každé dva roky.
 • Dehydratační nádržku nechte vyměnit každé 4 roky (nebo po ujetí 60 000 až 80 000 km)**.
 • Hladinu oleje v kompresoru doplňte dřív než překročíte 100 000 ujetých km.
 • Doporučuje se pravidelně provádět ionizaci kabiny, abyste se zbavili mikrobů a nepříjemných pachů.

PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

Bakterie, mikroby (příčiny alergií), zápach… existuje účinný způsob, jak bojovat proti jejich přítomnosti v kabině. Při příští kontrole vašeho klimatizačního systému požádejte servisního technika Peugeot o vyčištění vzduchových průduchů v kabině a dezinfekci interiéru.

Rady - Peuegeot KLIMATIZACE

KONTROLA KLIMATIZACE

Předvídejte teplotní změny.
Nechte zkontrolovat všechny prvky klimatizačního systému, abyste se v sezóně nesetkali s žádnou nefunkčností: řemen a elektromagnety kompresoru, kabinový filtr*, tlak plynu, teploty na výstupu, čtení paměti počítače.


SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST KLIMATIZACE PEUGEOT

Náhradní díly Peugeot odpovídají zadávacím podmínkám klimatizačního systému vašeho vozu a zaručují vám optimální kvalitu.


PEUGEOT A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PEUGEOT je výrobce, který k ochraně životního prostředí přistupuje velmi zodpovědně a aktivně se zapojuje do zpracování a eliminace škodlivých produktů.

Během celého životního cyklu vozu, od fáze vývoje koncepce až po recyklaci použitých náhradních dílů, dbá PEUGEOT i jeho obchodní síť na maximální ekologickou ohleduplnost svých výrobků i činností.

* Platí pro vozy vybavené kabinovým filtrem.
** Jedná se o orientační údaje. Podmínky pro váš vůz si ověřte ve svém autorizovaném servisu Peugeot.

 

710;950;tips_for_drivers_klimatizace