Maziva

Rady a tipy pro řidiče - MAZIVA - vše, co byste měli znát

MAZIVA

Rady - Peuegeot MAZIVA

Výměna oleje je prvním reflexem při údržbě vozu.


PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE?


Provádět pravidelnou výměnu starého motorového oleje za nový, který odpovídá normám Peugeot, je nutností. Eliminujete tak nečistoty, které vznikají provozem vašeho vozu, a dosáhnete maximální životnosti motoru i výfuku.

Nový olej:
jistota dokonalého fungování mechaniky vozu.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K ÚDRŽBĚ

Pokud je motor správně promazávaný, jeho životnost se prodlužuje a podává stále dobré výkony. Výměna oleje je základem. Dbejte na pravidelnou výměnu motorového oleje a dodržujte intervaly předepsané výrobcem.


VÝMĚNA OLEJE ZAHRNUJE


1. OLEJ

 • omezuje tření,
 • snižuje opotřebení pohybujících se dílů motoru (táhla, písty, …),
 • napomáhá správnému chlazení motoru,
 • zachovává motor čistý,
 • přispívá k těsnosti válce a pístu,
 • chrání proti korozi,
 • zajišťuje nastartování motoru za každé teploty,
 • syntetické oleje nové generace dále umožňují:
  • snížit spotřebu paliva a tím i emise CO2,
  • optimalizovat fungování dílů motoru, které snižují znečištění, jako například katalyzátor nebo filtr pevných částic.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K ÚDRŽBĚ

Udržovat správnou hladinu oleje je velmi důležité, na měrce by se hladina měla pohybovat mezi ryskou minima a maxima. Peugeot doporučuje kontrolovat hladinu oleje pravidelně po ujetí 2000 km nebo pokud plánujete dlouhou cestu.

Rady - Peuegeot MAZIVA

2. OLEJOVÝ FILTR

 • pomáhá udržet olej čistý,
 • zachycuje prach, zbytky sazí a pevné částice vznikající třením dílů,
 • podílí se na ochlazování oleje.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K ÚDRŽBĚ

Při každé výměně oleje je potřeba vyměnit i olejový filtr, prodloužíte tím životnost motoru vašeho vozu.

Upozornění: podmínky používání olejů závisí na typu motoru vašeho vozu Peugeot. Poraďte se s vaším servisním technikem Peugeot, více informací najdete také v servisní knížce vašeho vozu.


V servisní knížce vašeho vozu je uveden olej, který je pro výměnu nejvhodnější: splňuje nároky nových technologií vyvíjených značkou Peugeot a zajistí optimální výkonnost motoru vašeho vozu. Respektování tohoto doporučení je pro váš vůz zárukou dlouhé životnosti.


BEZPEČNOST NOREM PEUGEOT


Rady - Peuegeot MAZIVA

Nové emisní normy Euro V stanovují přísnější emisní limity. Aby Peugeot zajistil maximální kvalitu údržby vašeho vozu, vypracoval pro motorové oleje speciální normy, které jsou ještě striktnější než evropská nařízení.

DOPORUČENÍ PEUGEOT K ÚDRŽBĚ

Vyberte si z řady olejů, které splňují specifické normy Peugeot. Chod motoru vašeho vozu bude lepší, prodlouží se životnost motoru i filtru pevných částic FAP a sníží se spotřeba paliva.


NORMY PEUGEOT MYSLÍ NA BUDOUCNOST


Maziva, která splňují specifické normy Peugeot, jsou kompatibilní s biopalivy, velkou měrou přispívají ke snížení emisí škodlivin a umožňují dobré fungování dílů na úpravu výfukových plynů:

 • filtru pevných částic FAP, který omezuje emise sazí (více informací v letáku „Filtr pevných částic FAP),
 • třícestného katalyzátoru, který snižuje emise oxidů dusíku (Nax), nespálených uhlovodíků (HC) a oxidu uhelnatého.

JAK POZNAT DOBRÉ MAZIVO


VYSOKÁ VISKOZITA


Čísla před písmenem „W“
uvádějí tekutost maziva při nízkých teplotách. Čím je číslo nižší, tím je olej v chladu tekutější a lze jej používat i při nízkých teplotách.

Čísla za písmenem „W“
uvádějí viskozitu maziva při vysokých teplotách. Čím je toto číslo vyšší, tím je olej v teple viskóznější.


Rady - Peuegeot MAZIVA

SPOLEHLIVOST OLEJOVÉHO FILTRU PEUGEOT

Olejové filtry Peugeot jsou kvalitní a splňují přísné zadávací podmínky:

 • zachytí většinu nečistot,
 • jsou odolné vůči vysoké teplotní i mechanické zátěži,
 • zajišťují optimální filtraci, aniž omezují mazání motoru.

PEUGEOT A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PEUGEOT je výrobce, který k ochraně životního prostředí přistupuje velmi zodpovědně a aktivně se zapojuje do zpracování a eliminace škodlivých produktů.

Během celého životního cyklu vozu, od fáze vývoje koncepce až po recyklaci použitých náhradních dílů, dbá PEUGEOT i jeho obchodní síť na maximální ekologickou ohleduplnost svých výrobků i činností.

 

710;980;tips_for_drivers_maziva