Osvětlení

Rady a tipy pro řidiče - OSVĚTLENÍ - vše, co byste měli znát

OSVĚTLENÍ

Spolehlivé osvětlení pro zajištění základní potřeby: vidět a být viděn.
Osvětlení vozidla tvoří: obrysová, potkávací, dálková světla (s velkým dosahem), světla do mlhy (přední a zadní), zpětná světla, brzdová světla (3 světla), výstražná světla a světla signalizující rozměry vozidla (u některých vozidel). Patří sem i směrová světla a osvětlení registrační značky.

Potřeba intenzivního osvětlení vzrůstá zároveň s věkem: oproti desetiletému dítěti je tato potřeba 1,5krát větší ve věku 20 let, 2krát větší ve věku 30 let, a dokonce 11krát větší ve věku 60let! V noci je riziko nehody 3krát vyšší a její závažnost je dvojnásobná.

Nedostatečné osvětlení může mít vážné důsledky: 25 % nehod je zapříčiněno zhoršenou viditelností.

DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU VOZIDEL PEUGEOT

Pravidelně kontrolujte nebo nechávejte kontrolovat činnost všech prvků osvětlení vozidla.
Mějte ve vozidle kompletní sadu náhradních žárovek. Je to povinnost předepsaná silničním zákonem.

JE TŘEBA VĚDĚT, ŽE...

Všechna doporučení obsažená v tomto dokumentu jsou platná výhradně pro klasické osvětlení halogenovými žárovkami.
Naopak všechny zásahy na xenonovém osvětlení musí byýt s ohledem na křehkost výbojek a nebezpečí, které představují, prováděny kvalifikovaným profesionálním opravcem. Uživatel nesmí na tomto typu osvětlení provádět žádné zásahy.

PROČ SE SYSTÉM OSVĚTLENÍ OPOTŘEBOVÁVÁ?

HLAVNÍ PŘÍČINY OPOTŘEBENÍ JSOU:

 • Zhoršení průhlednosti krycích skel.
 • Poškození světlometů odlétávajícím štěrkem.
 • Pronikání vody a prachu do světlometů.

DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU VOZIDEL PEUGEOT

Nechávejte měnit žárovky ve světlometech každých 50 000 km nebo každé 2 roky, a to vždy celý pár.

CO RISKUJETE S VADNÝM OSVĚTLENÍM

 • Zhoršenou viditelnost silnice ve tmě nebo za deště či mlhy.
 • Dřívější únavu zraku řidiče.
 • Zhoršenou viditelnost vašeho vozidla a jeho chování na vozovce pro ostatní řidiče.
 • Obtěžování ostatních účastníků silničního provozu jejich oslňováním.

Rady - Peuegeot OSVĚTLENÍ

PEUGEOT DOPORUČUJE:

Když převážíte těžký náklad, nezapomeňte upravit nastavení výšky světelného paprsku světlometů.

Ve vozidle mějte vždy při ruce hadřík pro očištění světlometů (nepoužívejte brusný materiál ani rozpouštědla). Znečištěné světlomety mohou ztratit až 30 % svítivosti!

Při cestě do země s provozem v opačném jízdním pruhu (jízda v levém jízdním pruhu / jízda v pravém jízdním pruhu) nezapomeňte nechat seřídit světlomety vašeho vozidla.

Pokud je vaše vozidlo vybaveno ostřikovači světlometů, pravidelně ověřujte jejich správnou činnost.

PŘÍZNAKY VADNÉHO OSVĚTLENÍ

Rady - Peuegeot OSVĚTLENÍ

 • Přítomnost stop po odletujících kamíncích, přítomnost prasklin nebo škrábanců:
  Riziko kondenzace (pronikání vody) a následně snížení svítivosti. Riziko oslňování, snížení viditelnosti.
 • Skvrnitá nebo zoxidovaná odrazová plocha:
  Značná ztráta svítivosti, snížení viditelnosti.
 • Poškozená upevnění světel:
  Riziko oslňování.
  Ztráta svítivosti, únava zraku. Riziko vypadnutí a rozbití světlometu.
 • Opotřebené žárovky:
  Prasknutí žárovky nebo přepálení vlákna.
 • Nesprávně seřízené světlomety:
  Odchylka seřízení o 1° směrem nahoru: dvacetinásobně větší oslňování ostatních řidičů. Odchylka seřízení o 1° směrem dolů: ztráta 30 m dohledu.

DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU VOZIDEL PEUGEOT

Z bezpečnostních důvodů nechávejte seřídit světlomety vozidla alespoň jednou ročně.


OSVĚTLENÍ A TECHNICKÁ KONTROLA

Technická kontrola je obzvláště přísná u bezpečnostních prvků. 22 kontrolních bodů se týká osvětlení a signalizace.

Neváhejte a nechte si zkontrolovat systém osvětlení ve značkovém servisu Peugeot. Je to nejlepší způsob, jak se vyhnout nepříjemnostem s opakovanou návštěvou STK.


SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST SYSTÉMŮ OSVĚTLENÍ PEUGEOT

Žárovky Peugeot vynikají skvělými vlastnostmi a splňují velmi přísné schvalovací podmínky.

Tyto systémy jsou dokonale přizpůsobeny vašemu vozidlu Peugeot a spojují v sobě výjimečnou kvalitu a odolnost.

Protože se jedná o díl podléhající běžnému opotřebení, nejsou žárovky kryty smluvní zárukou.


PEUGEOT A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jako zodpovědný výrobce je společnost Peugeot aktivně zapojena v procesu zpracování odpadů.

Počínaje konstrukcí vozidel až po recyklaci opotřebených dílů věnuje společnost Peugeot spolu se svou prodejní a servisní sítí maximální pozornost ochraně životního prostředí v každé etapě cyklu životnosti vozidla.

 

710;920;tips_for_drivers_osvetleni