Výfuk

Rady a tipy pro řidiče - VÝFUK - vše, co byste měli znát

Rady - Peugeot VÝFUK

VÝFUK

Výfuk je jedním ze základních prvků výbavy přispívajících k ochraně životního prostředí, výkonnosti vašeho vozu a k akustickému komfortu.

Výfukové potrubí je technicky náročný díl, který se řídí přísnými normami a prochází náročnými výrobními postupy.

Výfuk v dobrém stavu účinně odvádí a ochlazuje výfukové plyny. Přispívá tak k optimální výkonnosti vašeho motoru a výrazně snižuje emise škodlivin.

 

Rady - Peugeot VÝFUK

FUNKCE VÝFUKU

 • Odvádí plyny, které vznikají spalováním pohonných látek. Plyny jsou shromažďovány sběrným potrubím a následně vedeny do katalyzátoru, expanzní komory, tlumiče a vyústění výfuku.
 • Chemickou reakcí v katalyzátoru (u vozů, které jsou jím vybaveny) se snižují emise škodlivých plynů (oxid uhelnatý, uhlovodíky, oxidy dusíku, částice sazí u dieselových motorů).
 • Snižuje teplotu výfukových plynů, která na výstupu z motoru dosahuje téměř 900°C.
 • Uvnitř i vně vozu omezuje hluk způsobený explozemi, které provázejí pracovní cyklus motoru.
 • Zlepšuje výkonnost, točivý moment a spotřebu paliva.

 

JAK FUNGUJE VÝFUK?

 • Katalyzátor eliminuje 90 % nejškodlivějších výfukových plynů (oxid uhelnatý, uhlovodík, dusík,…).
 • Skládá se většinou z obalu z nerezavějící oceli, z tepelného izolantu a filtru s vrstvou drahých kovů.
 • Při kontaktu se vzácnými kovy (katalyzátory) dochází k chemické reakci, při které se škodliviny mění na méně toxické plyny.

Rady - Peugeot VÝFUK

Některá aditiva pro paliva a oleje mohou obsahovat olovo nebo podobné látky, které mají negativní vliv na životnost katalyzátoru. Musí být proto používány s rozvahou.

Stav součástek motoru (svíčky, vzduchový filtr, …) přímo působí na katalyzátor a jeho životnost (především u benzinových motorů).


DOPORUČENÍ PEUGEOT K ÚDRŽBĚ

Pravidelná údržba vozu v souladu s doporučeními konstruktéra přispívá k životnosti katalyzátoru.

 

PROČ DOCHÁZÍ K OPOTŘEBENÍ VÝFUKU?

 • Vysoké teploty
  Při rychlosti 130 km/h dosahuje teplota výfukových plynů 900°C.
 • Vnitřní koroze při městském provozu u benzinových vozů
  Během krátkých jízd nedojde k odpaření kondenzátu, který vzniká při startování. Výfuk se naplní vodou nasycenou kyselinami, které působí na vnitřní stěny výfuku.
 • Vnější koroze způsobená vnějšími vlivy
  Povrch výfuku musí odolávat vlhku, blátu a soli, které způsobují oxidaci.
 • Poškození sousedních ústrojí
  Poškození silentbloků nebo kaučukového upevnění výfuku může způsobit jeho předčasné opotřebení v důsledku vibrací.

 

ZNÁMKY OPOTŘEBENÍ VÝFUKU

Rady - Peugeot VÝFUK

 • Zápach výfukových plynů v kabině:
  známka proraženého výfuku.
 • Hluk pod vozidlem:
  známka špatného upevnění výfukového potrubí nebo proraženého dílu.

PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

Nejezděte dlouho s rozsvícenou kontrolkou rezervního stavu paliva. Nerovnoměrné zásobování motoru způsobuje poškozování katalyzátoru.

Občas se vydejte na delší cestu, aby došlo k úplnému odpaření vlhkosti ve výfuku.

 

VÝFUK A TECHNICKÁ KONTROLA

Technická kontrola výfukového potrubí je velmi přísná:
úniky z výfuku, chybějící komponenty výfukového potrubí nebo dokonce riziko rozpojení jednoho či více dílů jsou obvykle důvodem k opakované kontrole.

Díly, které znečišťují ovzduší, jsou při technické kontrole podrobeny důsledné prověrce. V případě překročení emisních limitů v důsledku poruchy nebo špatného fungování systému na ochranu životního prostředí osvědčení o technické kontrole nezískáte a budete nuceni k opakované kontrole.

Nechte zkontrolovat výfukový systém specialistou servisní sítě Peugeot, je to nejlepší způsob, jak se vyhnout opakování technické kontroly.

 

SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST VÝFUKU PEUGEOT

Výfuky Peugeot vykazují optimální kvality a splňují náročné výrobní předpisy.

Vyberete-li si při výměně výfuky Peugeot, získáváte u poruch, které nejsou spojeny s opotřebením, dvouletou záruku na náhradní díly bez omezení ujetých kilometrů (u vozů fyzických osob).

 

PEUGEOT A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Peugeot je výrobce, který k ochraně životního prostředí přistupuje velmi zodpovědně a aktivně se zapojuje do zpracování a eliminace škodlivých produktů a zlepšování kvality ovzduší.

Své dlouholeté zkušenosti a technologický potenciál investuje Peugeot do každodenního boje za lepší kvalitu ovzduší a životního prostředí: od výzkumu nových a efektivnějších řešení na snížení spotřeby paliva a znečištění (systém HDI, filtr FAP) až po sběr a recyklaci ekologicky nebezpečných použitých dílů (jako jsou například katalyzátory).

 

710;850;tips_for_drivers_vyfuk