Vodou ředitelné barvy

Vodou ředitelné barvy

Barva karoserie je to, co nejvíce upoutá pozornost potenciálních zákazníků. Ale vedle estetického aspektu je barva karoserie komplexní technický produkt, který se neustále vyvíjí.

Barvy karoserie musí odolávat každodenním vnějším vlivům a dlouhodobě si zachovat vynikající estetický vzhled.

Aby byly karosářské barvy ohleduplnější vůči životnímu prostředí, obsahují stále méně organických rozpouštědel.
Při používání vodou ředitelných barev se jejich výskyt znatelně snižuje: z 80 % na pouhých 12 %. Při stejných vlastnostech uniká do ovzduší při používání vodou ředitelných barev až 5krát méně organických těkavých látek než u barev na bázi organických rozpouštědel.

740;1240;tech_innovations_eco_colors