Základní fakta

Základní fakta

All about Peugeot - Základní fakta

Z iniciativy společnosti Peugeot byl v roce 1989 zahájen projekt vytvoření rezervoáru pro uhlík na 10 000 hektarech půdy v oblasti Fazenda Sao-Nicolau. Od svého vzniku má tento rezervoár za cíl zachycení 2 miliónů tun uhlíku nebo 7,32 miliónů tun CO2 každý rok a podle odborné studie zlepšení biodiverzity více než třiceti původních druhů. Zbudování tohoto rezervoáru stálo 10 milionů EUR sponzorsky darovaných společností Peugeot a mimo jiné umožnilo vytvoření stovky sezonních pracovních míst.
740;102;operation_carbone_basic_facts