Základní principy projektu

Základní principy projektu

 

All about Peugeot - Základní principy projektu
Ochrana životního prostředí patří bezesporu mezi priority firmy Peugeot. Důkazem může být spousta důležitých inovací v oblasti elektrických motorů a konkrétně program projektu zbudování uhlíkového rezervoáru. Tento projekt vyjadřuje naše odhodlání bojovat se vzrůstajícím nebezpečím skleníkového efektu co nejúčinněji – doslova jako zelené plíce „made by“ Peugeot. Tento ekologický plán zahrnuje vytvoření uhlíkového rezervoáru. Konkrétně to znamená obrovské zalesnění zdevastované země a obnovení přirozené biodiverzity v povodí řeky Amazonky. Projekt je načasován na sto let, což je doba potřebná pro obnovení rovnováhy ekosystému. Za podpory světové vědecké komunity Peugeot vytvořil plán, jehož uskutečnění mají na starost francouzský národní výbor pro lesnictví (ONF) ve spolupráci s francouzsko-brazilskou agenturou NGO Pro-Natura.
740;101;operation_carbone_principles