Zrod koncepčního vozu

Zrod koncepčního vozu

Jakožto unikátní exemplář nepodléhá koncepční vůz stejným ekonomickým a technickým požadavkům a omezením jako sériově vyráběný model. Jeho realizace je podstatně rychlejší – od zadávacích podmínek k představení konečné verze vozu je to zpravidla méně než 12 měsíců. Cílem je, být připraven na daný mezinárodní autosalon, kde bude nový koncept odhalen.

Myšlenka a náčrty hrubých rysů koncepčního vozu vychází z výrobní nebo stylistické strategie dané značky. Jeho základem ale také mohou být návrhy týmu designerů, kteří mají za úkol rozvinout určité téma nebo jedinečnou myšlenku.

První fáze realizace konceptu, během které je sestaven 3D model a vykrystalizuje jeho definitivní styl, trvá přibližně půl roku. Šest měsíců před autosalonem začíná výzkum a sestavení v pravém slova smyslu a současně se pracuje na definici «marketingové pozice» a názevu konceptu. Poslední týdny před autosalonem jsou zasvěceny tvorbě propagačních fotografií a dalších materiálů.

740;1003;design_style_concept_cars_born